Jaarlijks voert Amnesty International tientallen acties tegen schendingen van mensenrechten. Amnesty probeert misstanden die ze aantreft bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Met massale schrijfacties wordt de druk op autoriteiten verhoogd. Als regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld op hen zijn gericht, zullen zij schendingen eerder bestrijden of juist willen voorkomen. Actievoeren door het schrijven van een brief of het zetten van een handtekening. Het is een doeltreffende methode.                                                                                                          

Een van de succesvolle manieren van actievoeren van Amnesty is het schrijven voor gevangenen. Op het hoofdkantoor in Amsterdam worden maandelijks zorgvuldig een 3-tal cases geselecteerd waarvoor geschreven kan worden.De leden van de schrijfgroep zijn elke eerste zondag van de maand in de kerken in de Emmastraat en Kerkstraat in Velp en in de Kerk van Rozendaal met een handtekeningenactie. U kunt de petitielijst ondertekenen of een actiekaart versturen. Tevens verkopen we dan Amnestykaarsen en -kaarten en zijn we één keer per maand aanwezig in de Elizabethkapel in Arnhem bij de bijeenkomsten van 'De Zyp'.

Actievoeren vanuit huis, aanmelden via www.amnesty.nl

E-mail acties
Uw digitale
handtekening tegen onrecht
Twee keer per maand ontvangt u een e-mail bericht over een mensenrechtenschending met het verzoek snel te reageren. Met één druk op de reply-knop wordt uw protest naar Amnesty verstuurd. Van daar gaat een petitielijst met hantekeningen per fax of e-mail naar de autoriteiten.
Tijdsduur: maximaal 10 minuten per maand. Geen kosten.
SMS-acties

Kort maar krachtig
Twee keer per maand ontvangt u een sms-je over iemand die onrecht is aangedaan. Door het sms-bericht met “ja” te beantwoorden ondersteunt u de actie. Het sms-protest wordt zo snel mogelijk naar de autoriteiten doorgestuurd.  Zie ook hier.
Tijdsduur: maximaal 5 minuten per maand. Kosten  €0,25 per ontvangen bericht.
Internet

Facebook  /
Twitter / Youtube

U kunt Amnesty Nederland op Facebook of @amnestynl op Twitter volgen. Hiermee kunt u laten zien dat u Amnesty steunt en u kunt uw vrienden online vragen hetzelfde te doen.

Facebook: facebook.com/amnestynl Twitter:      twitter.com/amnestynl
You Tube:  youtube.com/amnestynl  
RSVP

Reageer, Schrijf, Vraag, Protesteer
RSVP is de Nederlandse benaming voor de international schrijfacties van Amnesty International. Iedere maand worden enkele mensen gekozen voor wie binnen een periode van ongeveer 6 weken massaal geschreven kan worden. De RSVP´s vindt u op www.amnesty.nl of ontvangt u via een electronisch abonnement. Tijdsduur circa 30 minuten per maand. Kosten: papier en portokosten. E-mail is kostenloos. 
Briefabonnement Elke maand wordt een schrijfactie bij u thuis bezorgd. U kunt thuis zelf een handgeschreven brief maken en versturen. Dit is de oorspronkelijke manier van actievoeren per brief. (Tegenwoordig wordt veelal gekozen voor digitale schrijfacties.) Kosten: papier en porto. Voor een briefabonnement kunt u zich aanmelden via 026 3620443.

Speciaal

Schrijfacties voor speciale groepen

Voor mensen die vooral op individuele basis voor een beroepsgenoot of voor een bepaald thema willen schrijven bestaan er beroeps- en thema-schrijfacties. Deelnemers aan deze netwerken krijgen gemiddeld eens per maand een schrijfactie toegezonden, met uitgebreide achtergrondinformatie en een voorbeeldbrief. Tijdsduur circa 30 minuten per maand. Kosten: papier en porto/kosten) e-mail is kostenloos.
Bliksemacties

Schrijven als er direct gevaar is
Een bliksemactie wordt gevoerd bij direct levensgevaar bijvoorbeeld als gevolg van marteling, ter dood veroordeling of bij dreigende terugzending van vluchtelingen die vervolging te vrezen hebben. U ontvangt één keer per maand een schrijfactie. Snel reageren is hierbij belangrijk. Aan de hand van duidelijke voorbeeldzinnen stelt u zelf een brief op. Deze verzendt u per post, fax of e/mail naar de autoriteiten.