Vaste actiedagen

15 t.m. 20 maart 2021
Collecte.
banner collecte 2010 def

2021:  Dit jaar werd er alleen online gecollecteerd. Dat was terug te zien in de opbrengst. Bij sluiting van de bussen was er landelijk 550.155,00 euro opgehaald. Amnesty haalt doorgaans anderhalf miljoen euro op, dus de opbrengst was fors minder dan normaal.

 

Als Velp/Rozendaal haalden we 809 euro op. Ook een stuk minder dan de 3500 euro die we normaal jaarlijks ophalen. Die 809 euro werd bijeengebracht via 42 donaties. Zes mensen maakten een persoonlijke bus aan en haalden in totaal 589 euro op. De collectieve collectebus, die alle collectanten konden delen in hun netwerk,  bracht 220 euro op. 

8 maart internationale dag van de rechten van de vrouw De dag werd voor het eerst uitgeroepen op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan honderd mannen en vrouwen uit 17 landen deelnamen. De aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in Chicago en New York van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Het kiesrecht kwam daarna centraal te staan. De jaren daarop werden, tot de Eerste Wereldoorlog, in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag terug. In veel socialistische landen werd 8 maart een officiële feestdag. In 1978 werd de dag door de VN als feestdag erkend; vanaf dat jaar kreeg de dag ook betekenis in Nederland. Amnesty heeft op internationale vrouwendag actie gevoerd voor o.m. vrouwelijke gewetensgevangenen, slachtoffers van marteling en geweld, en mensenrechtenverdedigers.
4 mei
herdenking

Amnesty International spreekt niet voor zich.

Een bijdrage voor Amnesty is een bijdrage aan vrijheid. Als je in Nederland geboren bent krijg je de vrijheid cadeau. Het staat je vrij te zeggen wat je denkt, kritiek te leveren op de regering en internetsites te bezoeken die je wilt. Daar heb je recht op. Net als op vrijheid van geloof en een eerlijke rechtsgang.

Die rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het zijn er dertig, geldig voor iedereen waar ook ter wereld - Tenminste, dat was de afspraak van alle landen van de Verenigde Naties. De praktijk is anders. Dagelijks bereiken ons berichten over mensen die vastzitten vanwege mening of overtuiging, die gediscrimineerd worden, gemarteld, vermoord zijn, of de doodstraf krijgen. De steen op de Overtuin in Velp heeft iets te zeggen  voor iedereen die erbij stilstaat: gelegd in 2008, de zestigste verjaardag van de mensenrechten. Schendingen vinden nog dagelijks plaats. Amnesty komt daar al meer dan 50 jaar tegen op als onpartijdige en onafhankelijke organisatie.

 

In Velp  en Rozendaal staan leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen ieder jaar actief stil bij rechten van mensen incl. die van kinderen. Ze maken daar gedichten over . Twee daarvan worden uitgekozen om in Velp, resp. Rozendaal door de kinderen voorgedragen te worden bij de dodenherdenking op vier mei. Want op die dag gedenken we slachtoffers van oorlogen en hen die slachtoffer zijn van schending van mensenrechten. 

 

Op vijf mei wordt de bevrijding gevierd, die van de W.O II. maar ook  de bevrijding van al die mensen die leefden onder druk en dictatuur.
Ook 3 mei is bijzonder, de dag van de persvrijheid. Leve het vrije woord!

Wilt U meedoen, graag! De werkgroep kan altijd hulp gebruiken.

Wie zich afvraagt: kunnen we méér doen? Dat spreekt wel  voor zich!

20 november
internationale dag van de rechten van het kind

De scholenwerker van het basisonderwijs geeft gastlessen aan de leerlingen van groep 7 over Amnesty International en de rechten van het kind. De leerlingen kunnen daarna deelnemen aan de gedichtenwedstrijd van Amnesty. De winnende gedichten worden tijdens de 4 mei plechtigheid voorgedragen in Velp en Rozendaal.

De scholenwerker voor het voortgezet onderwijs geeft gastlessen op alle scholen voor middelbaar onderwijs en de MBO en HBO opleidingen in Velp en Rozendaal.

10 december
internationale dag van de rechten van de mens

10dec larensteinZoals inmiddels gebruikelijk verzorgt Amnesty Velp/Rozendaal rond 10 december een gastles over de rechten van de mens en een handtekeningenactie op Hogeschool Larenstein. In 2017 zijn ook de studenten zelf in actie gekomen en organiseerden zij hun eigen  schrijfmarathon.

 

In 2015 is door onze werkgroep voor het eerst meegedaan aan de Internationale Schrijfmarathon op 10 december. Deze hebben we toen georganiseerd in de gastvrije boekhandel van Jansen& de Feijter in de Emmastraat waar 361 brieven zijn geschreven.

Sindsdien organiseren wij ieder jaar de Schrijfmarathon rond 10 december. Meestal op de zaterdag die het dichtst bij de 10e ligt.