Amnesty International Nederland kent vele plaatselijke werkgroepen, die worden ondersteund door de centrale organisatie en het landelijke secretariaat in Amsterdam. De werkgroep Amnesty International Velp/Rozendaal (groep 245) is gestart in 1973. Op dit moment telt de groep 12 enthousiaste actieve leden en enkele "flexwerkers". Het is een kleine, goed georganiseerde werkgroep. Activiteiten zoals scholenwerk, schrijfgroep, winter- en zomermarkten, collecte, 10 december (dag van de mensenrechten) , 4 mei (dodenherdenking) , worden aangestuurd door taakverantwoordelijken.

 

agnes

Agnès Kwant-van Herkhuizen

"Al heel jong besefte ik dat rechtvaardigheid en vrijheid belangrijke voorwaarden zijn voor een gelukkig leven en een goed functionerende maatschappij. En dat wij wereldburgers zijn. Dat wij onze ogen niet moeten sluiten voor wat er buiten ons gezichtsveld gebeurt. Wij hebben ónze vrijheid te danken aan wildvreemden, aan mensen die wij niet kenden en die ons toch kwamen helpen. Zo denk ik dat wij door middel van het werk van en voor Amnesty verschil kunnen maken. Zorgen dat mensen die geen rechtvaardige  behandeling krijgen niet vergeten worden. Zorgen dat er aandacht blijft voor hen. Op vreedzame wijze Lichtpuntjes zijn, hoop geven.

 

 

 

Yvonne Brink

‘Het is beter een kaars te ontsteken dat de duisternis te vervloeken’, is de boodschap van Amnesty. En dat is een inzicht waar ik me voor wil inzetten. Ik denk dat mensenrechten ons bescherming bieden tegen de willekeur en het eigenbelang van de macht die je nog op zoveel plaatsen in de wereld ziet. Dat AI daarbij zelf geen politieke partij is, vind ik belangrijk, want mensenrechten zijn niet gebonden aan nationaliteit, geloof, geslacht of welke scheidslijn meer die je maar kunt bedenken. Alle kleine beetjes tijd die mensen overal in de wereld geven om voor de mensenrechten op te komen, creëren met elkaar meer licht, meer vrijheid en minder duisternis.
Vanaf 2010 ben ik collectant voor AI en sinds 2014 ben ik lid van de werkgroep Velp/Rozendaal. In 2015 coördineerde ik voor het eerst de jaarlijkse collecte in deze gemeenten.

 mennoMenno Dubbeldam

 "In de jaren '80 werd ik geconfronteerd met gruwelijke beelden en verhalen over vrouwen in Guatamala. Dit was de aanleiding tot mijn lidmaatschap van Amnesty. Vanuit een innerlijke betrokkenheid wil ik concreet bijdragen aan de verbetering van mensenrechten wereldwijd, omdat ik ten diepste vind dat ieder mens tot zijn/haar recht moet komen."

lammertLammert Hoeve
gastdocent basisonderwijs

"Wie een mens redt, redt de wereld"

 

 

 

 

Gerda Eulink

Gerda Eulink

Wat doe je als er een staatsgreep plaatsvindt  in een land waar een vriend van je woont? Dat is een vraag die ieder voor zich moet beantwoorden, maar ik besloot actief lid van Amnesty te worden.

Ik ben opgegroeid in een sociaal en politiek actief gezin. Opkomen voor mensen(rechten) was de normaalste zaak van de wereld. Vandaar dat ik op de middelbare school mij direct aansloot toen ik hoorde  dat er een schrijfgroep was van Amnesty. Daarna ging ik over op de makkelijke weg, digitale handtekeningen en spoedacties. Tot ik dus een whatsapp kreeg van een vriend: “geloof niet wat ze zeggen”….   

“Je kunt niets doen” of “ver van je bedshow”, kreeg ik te horen. Maar ik wist beter.

Met z’n allen maken we wel degelijk een verschil! 

wianne

Wianne Partakusuma

"Omdat vrijheid en bescherming niet overal vanzelfsprekend zijn."

 foto GerardGerard Beltman

 "Amnesty is een organisatie die er toe doet in de wereld als het gaat om opkomen voor recht en gerechtigheid. Middels de schrijfakties van Amnesty kan ik daar een klein steentje aan bij dragen."